در رویداد "مربی شو" می‌توانید توانمندی و دانش خود را بسنجید، ارتقا داده و به اشتغال تبدیل کنید. 
فرصت ویژه ای برای شما فراهم شده تا با یادگیری کلیدهای طلایی فنون تدریس، کسب و کار و جذب مخاطب، از طریق آموزش به فراگیران، دانش و مهارتتان را به درآمد برسانید.
شرکت‌کنندگان محترم، در زمان تکمیل فرم ثبت‌نام لازم است اگر دارای صفحه‌ی مجازی با مخاطب بالای 5k می‌باشند، آدرس آن و شرح مختصری از توانمندی خود را ارائه نمایند و در غیر این صورت، فقط کافی‌ست یک ویدئوی سه دقیقه‌ای از خود برای ما ارسال نموده و به وسیله‌‌ی آن مهارت خود را توضیح دهند.
آثار ارسالی توسط اساتید متخصص هر حوزه بررسی و پس از تائید نهایی به مرحله‌ی بعد راه پیدا می‌کنند.
این رویداد با اهدای جوایز نفیس و امکان جذب و تدریس همراه است.
							

ورود | ثبت‌نام

کد تایید را وارد کنید

02:00

ورود شما به معنای پذیرش

قوانین و مقرارت هانیل

است.